از میان ستاره ها اولین اجرا توسط زهرا الهام صورت گرفت که آهنگ"باچی از مو" را خیلی زیبا سرود و مورد تشویق داوران قرار گرفت

۱۶ حوت ۱۴۰۲

Pages