مرحله اعلان نتایج خوش چانس متفاوت تر از شب های دیگر بود، تفاوت در اینکه تمام ستاره های حذف شده اجرا کردند.

۲۶ دلو ۱۴۰۲

در مرحله خوش چانس مهمان ما آقای منصور نظری یک از هنرمندان موفق کشور ما بودند که منحیث مهمان ویژه در برنامه حضور داشتند.

۲۰ دلو ۱۴۰۲

اولین اجراکننده امشب مصطفی هنرجو بود که آهنگ زیبای هزارگی" خانه مو" را خیلی زیبا سرود و با اجرای خود توانست نظریات مثبت داوران بلخصوص قیس الفت و شهلازلاند را کسب کند و در ساحه حفظ قرار گرفت.

۱۹ دلو ۱۴۰۲

جمال مبارز مهمان ویژه مرحله ۵ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان بود.

۱۳ دلو ۱۴۰۲

دراین مرحله اعلان نتایج برعکس مراحل قبلی ستاره افغان هر ستاره اجرای انفرادی خود را داشت.

۱۲ دلو ۱۴۰۲

مرحله ۶ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی هر شش ستاره آغاز شد که اهنگ زیبای"شب یلدا" از امیرجان صبوری را خیلی عالی سرودند.

۶ دلو ۱۴۰۲

اولین اجرای دوگانه مرحله اعلان نتایج ۷ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان توسط ادیب یوسفی و مصطفی هنرجو صورت گرفت که آهنگ "چشمان سیاه" را خیلی زیبا سرودند و مورد تشویق داوران قرار گرفتند.

۵ دلو ۱۴۰۲

در آغاز مرحله ۷ بهترین فصل سیزدهم ستاره افغان خانم شهلا ځلاند و مهمان ویژه ما اقای گلزارعالم سرودند.

۲۹ جدی ۱۴۰۲

مرحله اعلان نتایج ۸ بهترین با اجرای گروهی هر هشت ستاره آغاز شد.

۲۹ جدی ۱۴۰۲

مرحله ۸ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با آهنگ زیبای قیس الفت آغاز شد، اما از بین ستاره ها اولین اجرا توسط سمیع امان و آخرین اجرا توسط جمیل کریمی صورت گرفت

۲۴ جدی ۱۴۰۲

Pages