مرحله اعلان نتایج ۸ بهترین با اجرای گروهی هر هشت ستاره آغاز شد.

هارون رسولی و جمیل کریمی اولین اجرا دو گانه امشب را داشتند که آهنگ "بی بی صنم جانم" را خیلی زیبا سرودند و مورد تشویق داوران قرار گرفتند.

متعاقباً رشاد نهیب و سمیع امان روی استیج آمده و آهنگ زیبای احمد ظاهر را اجرا کردند.

سومین اجرا سه گانه توسط منصور جلال و مصطفی هنرجو صورت گرفت که آهنگ هزارگی زیبای را اجرا کردند که مورد پسند داوارن و شنوندگان قرار گرفت.

بعداً محمدعقیل شریفی و ادیب یوسفی اجرا دوگانه داشتند.

 در لحظات اخیربرنامه سمیع امان، رشادنهیب، هارون رسولی و محمدعقیل شریفی ستاره که در ساحه خطر بودند و از بین ایشان یکی باید با استیچ ستاره افغان خدا حافظی میکرد.

بالاخره رشاد نهیب ستاره بود که با استیج ستاره افغان خدا حافظی کرد.

برای دیدن قسمت مکمل برنامه بالای ویدیوی ذیل کلیک کنید.

۵a60e1d827c8d