در مرحله ۵ بهترین همه اشتراک کننده گان ستاره افغان کوشیدند که نمرات کامل ۴۰ را از چهار داور برنامه کسب کنند

۱۴ دلو ۱۴۰۱

درمرحله اعلان نتایج این هفته بر عکس هفته های گذشته همه اشتراک کننده گان آهنگهای انفرادی اجرا نمودند.

۱۳ دلو ۱۴۰۱

در این هفته شش اشتراک کننده در برنامه باقی مانده.

۸ دلو ۱۴۰۱

در این هفته رقابت شدید میان ۷ اشتراک کننده فصل دوازده هم ستاره افغان ادامه یافت.

۷ دلو ۱۴۰۱

این قسمت را به هفت بهترین برنامه اختصاص داده ایم

۳۰ جدی ۱۴۰۱

اعلان نتایج ۸ بهترین با یک آهنگ زیبای پشتو با آواز زلاله هاشمی و حشمت امینی آغاز شد

۲۹ جدی ۱۴۰۱

مرحله ۸ بهترین ستاره افغان با نواختن موسیقی زیبای توسط گروپ موسیقی باربد آغاز گردید.

۲۳ جدی ۱۴۰۱

مرحله اعلان نتایج این هفته با اجرای عالی آهنگ (بیا که بریم به مزار) توسط خلیل یوسفی شقایق رویا و محمد مارتین سه اشتراک کننده موفق آغاز گردید.

۲۲ جدی ۱۴۰۱

مرحله ۹ بهترین ستاره افغان با اجرای وحید رهام آغاز شد.

۱۶ جدی ۱۴۰۱

مرحله اعلان نتایج ۱۰ بهترین ستاره افغان با اجرای زیبای دوگانه حکمت رضوان و جمال مبارز آغازشد (خنده کو) آهنگ بسیار مشهوراز شفیق مرید یکی از بهترین هنرمند افغانستان اجرا نمودند.

۱۵ جدی ۱۴۰۱

Pages