مرحله اعلان نتایج ۹ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای جمیل کریمی و محمد عقیل شریفی آغاز شد که اهنگ زیبای "کسی از بسترگلهای سرخ" از فیاض حمید را سرودند که از سوی داوران بلخصوص قیس الفت تشویق فراوان شدند.

۲۲ جدی ۱۴۰۱

مرحله ۹ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای نهایت زیبای داور برنامه عبیدجوینده آغاز شد .

۲۲ جدی ۱۴۰۱

مرحله اعلان نتایج مرحله ۱۰ بهترین جشواره ۱۳ ستاره افغان با اجرای دوگانه جمیل کریمی و رشاد نهیب آغاز شد که آهنگ زیبای" ای آبی دوچشمت" از آوازخوان موفق کشور ما جاوید شریف را سرودند

۲۰ جدی ۱۴۰۱

رقابت میان ۱۰ ستاره فصل سیزدهم ستاره افغان به شدت جریان داشت. مرحله ۱۰ بهترین با اجرای زیبای استاد سیدا گل مینا داور برنامه آغاز شد.

۲۰ جدی ۱۴۰۱

فصل سیزدهم مرحله اعلان نتایج ۱۱ بهترین ستاره افغان با اجرای عالی دوگانه ادیب یوسفی و هارون رسولی با آهنگ زیبای "یاد روزگارشیرین" آغاز شد.

۸ جدی ۱۴۰۲

در این هفته رقابت شدید میان اشتراک کننده گان فصل سیزده هم ستاره افغان شروع شد. در این برنامه یک تن از ۱۲ اشتراک کننده با کمترین آرا حذف شد دربرنامه امشب همه اشتراکننده گان دوگانه اجرا نمودند

۳ جدی ۱۴۰۲

بعد از خداحافظی فایز آریا ما به مرحله ۱۱ بهترین جشنوازه سیزدهم ستاره افغان رسیدیم که در این قسمت همه رقابت کننده ها آهنگ های که توسط خودشان انتخاب شده بود را اجرا کردن.

۲ جدی ۱۴۰۲

مرحله دوازه بهترین، با یک اجرای گروهی بسیارهیجان‌انگیز توسط ۱۲ هنرجوی برتر و بااستعداد این فصل شروع شد.

۲۴ قوس ۱۴۰۲

۱۲ هنرجوی برتر بعد از عبور از مراحل گزینشی و مقدماتی این فصل، به این مرحله پا گذاشتند.

۲۴ قوس ۱۴۰۲

در برنامه امشب، از بین صد ها اشتراک‌ کننده‌ای که برای این مرحله انتخاب شده بودند، تنها ۲۴ هنرجو فرصت یافتند

۱۷ قوس ۱۴۰۲

Pages