در این هفته رقابت شدید میان اشتراک کننده گان فصل سیزده هم ستاره افغان شروع شد. در این برنامه یک تن از ۱۲ اشتراک کننده با کمترین آرا حذف شد دربرنامه امشب همه اشتراکننده گان دوگانه اجرا نمودند

 

تمام اجراهای ستاره های در این قسمت مورد ستایش داوران برنامه گردید این در حالی است که بسیاری از اجراها در قسمت قبلی مورد انتقاد قرار گرفته بود.

 

برای دریافت اینکه در قسمت نهم فصل دوازده هم ستاره افغان چی اتفاقاتی افتاده و برای دانستن بیشتر در برنامه اعلان نتایج ۱۲ بهترین لطفا روی لینک پایین کلیک کنید  

۵a3bf2f137a8e