مرحله اعلان نتایج ۹ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای جمیل کریمی و محمد عقیل شریفی آغاز شد که اهنگ زیبای "کسی از بسترگلهای سرخ" از فیاض حمید را سرودند که از سوی داوران بلخصوص قیس الفت تشویق فراوان شدند. 

بعداً مصطفی هنرجو و سمیع امان وارد استیج شد و آهنگ زیبای هزارگی "شیخ علی" را خیلی زیبا اجرا کردند که نظریات نیک داوران را کسب کردند. 

منصور جلال و رشاد نهیب سومین اجرای دوگانه امشب را داشتند که آهنگ "توبامنی" از احمد ظاهر را سرودند که داوران و شنوندگان را با این سروده خویش هیجانی ساختند. 

بعداً هارون رسولی و احمدصابر آصفی روی استیج آمده و آهنگ "ساقی بده پیمانه ای" را اجراکردند و اجرای دوگانه شان همچنان نظریات مثبت داوران را به همراه داشت, بالاخره با اجرای ادیب یوسفی برنامه تمام شد. 

دراخیربرنامه بینندگان و داوران منتظر اعلان نتیجه بودند, یعنی یکی از ستاره ها باید با استیج ستاره افغان خدا حافظی میکرد, برای دانستن ستاره حذف شده و برنامه مکمل مرحله اعلان نتایج ۹ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان بالای ویدیو ذیل کلیک کنید.

۵a579fb85f6e8