بعد از خداحافظی فایز آریا ما به مرحله ۱۱ بهترین جشنوازه سیزدهم ستاره افغان رسیدیم که در این قسمت همه رقابت کننده ها آهنگ های که توسط خودشان انتخاب شده بود را اجرا کردن.

 

نمایش امشب با اجرای نهایت زیبای ایرج سلیمی آغاز شد، البته یک آهنگ غزل بود، بعداً یکی پی دیگر هر ۱۱ ستاره اجرا خاص خود را داشتند.

 

برای دیدن برنامه مکمل مرحله ۱۱ بهترین فصل چهاردهم ستاره افغان ویدیوی ذیل را تماشا کنید.

 

۵a3d3df66cd5a