مرحله نهایی جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی ستاره های حذف شده این مرحله آغاز شده که مورد تشویق بینندگان قرار گرفت.

۲ حمل ۱۴۰۱

در این هفته جشنواره سیزدهم ستاره افغان هر دو ستاره که به مرحله نهایی راه پیدا کرده اند آهنگ های بسیار زیبا سرودند که برعکس برنامه های قبلی اجرا های شان مورد قضاوت داوران قرار نگرفت.

۲۵ حوت ۱۴۰۰

برنامه امشب گفتگوی ویژه است که داوران و دو ستاره مرحله نهایی درباره تجربیات خود درفصل سیزدهم ستاره افغان با هم گفتگو میکنند.

۲۴ حوت ۱۴۰۰

برنامه امشب به مناسبت روز زن یکی از ویژه برنامه های این جشنواره بود.

۱۸ حوت ۱۴۰۰

برنامه مرحله اعلان نتایج ۳ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان به مناسبت روز جهانی زن یکی از ویژه برنامه های این جشنواره بود.

۱۷ حوت ۱۴۰۰

برنامه امشب ستاره افغان به افتخار قوای مسلح یکی از برنامه های ویژه این جشنواره بود.

۱۱ حوت ۱۴۰۰

اولین اجرای مرحله اعلان نتایج ۴ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان توسط مهمان ویژه برنامه ولی سازش صورت گرفت که آهنگ"دختر وطن" را سرود.

۱۱ حوت ۱۴۰۰

مرحله اعلان نتایج ۴ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی هر چهار ستاره آغاز شد.

۴ حوت ۱۴۰۰

مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای هارون رسولی آغاز شد که آهنگ"تنها شدم تنها" را سرود.

۳ حوت ۱۴۰۰

برنامه امشب با اجرای گروهی داوران برنامه آغاز شد.

۲۷ دلو ۱۴۰۰

Pages