مرحله نهایی جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی ستاره های حذف شده این مرحله آغاز شده که مورد تشویق بینندگان قرار گرفت.

۳ حمل ۱۴۰۳

در این هفته جشنواره سیزدهم ستاره افغان هر دو ستاره که به مرحله نهایی راه پیدا کرده اند آهنگ های بسیار زیبا سرودند که برعکس برنامه های قبلی اجرا های شان مورد قضاوت داوران قرار نگرفت.

۲۶ حوت ۱۴۰۲

برنامه امشب گفتگوی ویژه است که داوران و دو ستاره مرحله نهایی درباره تجربیات خود درفصل سیزدهم ستاره افغان با هم گفتگو میکنند.

۲۵ حوت ۱۴۰۲

برنامه امشب به مناسبت روز زن یکی از ویژه برنامه های این جشنواره بود.

۱۹ حوت ۱۴۰۲

برنامه مرحله اعلان نتایج ۳ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان به مناسبت روز جهانی زن یکی از ویژه برنامه های این جشنواره بود.

۱۸ حوت ۱۴۰۲

برنامه امشب ستاره افغان به افتخار قوای مسلح یکی از برنامه های ویژه این جشنواره بود.

۱۲ حوت ۱۴۰۲

اولین اجرای مرحله اعلان نتایج ۴ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان توسط مهمان ویژه برنامه ولی سازش صورت گرفت که آهنگ"دختر وطن" را سرود.

۱۲ حوت ۱۴۰۲

مرحله اعلان نتایج ۴ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی هر چهار ستاره آغاز شد.

۴ حوت ۱۴۰۲

مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای هارون رسولی آغاز شد که آهنگ"تنها شدم تنها" را سرود.

۳ حوت ۱۴۰۲

برنامه امشب با اجرای گروهی داوران برنامه آغاز شد.

۲۷ دلو ۱۴۰۲

Pages