فصل سیزدهم ستاره افغان – مرحله ۱۰ بهترین

 

رقابت میان ۱۰ ستاره فصل سیزدهم ستاره افغان به شدت جریان داشت. مرحله ۱۰ بهترین با اجرای زیبای استاد سیدا گل مینا داور برنامه آغاز شد.

 

منصور جلال اولین اجرا کننده این برنامه بود که آهنگ " بی تو دل پریشان است " به آواز قیس الفت را اجرا کرد و توانست که نمره مکمل یعنی ۴۰ نمره از داوران  اخذ نماید.

 

به تعقیب آن دیگر ستاره ها اجرا های خود شان را داشتند و ناگفته نباید گذاشت که سمیع امان با اجرای که داشت احساسات داوران و بیننده گان را برانگیخت و توانست که با اجرای خود نمره مکمل را از داوران برنامه اخذ نماید.

 

رشاد نهیب یگانه رپ خوان جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای که داشت داوران را شگفت زده ساخت و توانست که نمره مکمل یعنی ۴۰ را از داوران کسب نماید.

 

برای دیدن برنامه مکمل ویدیو ذیل را تماشا کنید.

 

 

۵a4689da8cb48