د افغان ستوري د دیارلسم فصل د لسو ستورو ترمنځ سخته سیالي روانه وه.

د ۱۰ غورو پړاو د استاد سیداګل مینا له ښکلي اجرا سره پیل شو.

 

منصور جلا د دغه پروګرام لومړنی اجراکوونکی و چې د قیص الفت (بی تو دل پریشان است) سندره یې وویله او وتوانید چې پورې یعنی ۴۰ نمرې واخلي.

له هغه وروسته نورو ستورو خپلې سندرې وویلې او پاتې دې نه وي چې سمیع اما په خپلې سندرې سره د لیدونکو او داورانو احساسات وپارول او وتوانید چې له داورانو پورې نمرې واخلي.

 

رشاد نهیب د افغان ستوری د دریارلسم فصل یواځینی رپ ویونکی رشاد نهیب په خپلې اجرا سره داوران حیران کړل او وتوانید چې له داورانو بشپړې نمرې واخلي.

د بشپړ پروګرام لیدو لپاره لاندې ویډیو وګورئ

۵a4689da8cb48