فصل سیزدهم ستاره افغان – مرحله اعلان نتایج ۱۰ بهترین

مرحله اعلان نتایج مرحله ۱۰ بهترین جشواره ۱۳ ستاره افغان با اجرای دوگانه جمیل کریمی و رشاد نهیب آغاز شد که آهنگ زیبای" ای آبی دوچشمت" از آوازخوان موفق کشور ما جاوید شریف را سرودند، متعاقباً منصور جلال و سمیع امان دومین اجرای دوگانه امشب را داشتند که باسرودنآهنگ زیبای پشتو توانستند نظریات مثبت داوران را کسب نمایند.

 

بعداً ادیب یوسفی و مصطفی هنرجو سومین اجرای دوگانه امشب کردند و آهنگ " قدر را سر کنید" از احمد ظاهر مشهور به الماس شرق را خیلی عالی سرودند.

 

ایرج سلیمی و احمد صابرآصفی اجرای خیلی عالی دوگانه داشتند، متعاقباً محمد عقیل شریفی و هارون رسولی آهنگ زیبای " بلندی ها " از فرهاد دریا را سرودند.

 

برای دیدن برنامه مکمل مرحله اعلان نتایج جشنواره سیزدهم ستاره افغان بالای لینک ذیل کلیک کنید. 

۵a4e5d2ef0587