اولین اجراکننده امشب مصطفی هنرجو بود که آهنگ زیبای هزارگی" خانه مو" را خیلی زیبا سرود و با اجرای خود توانست نظریات مثبت داوران بلخصوص قیس الفت و شهلازلاند را کسب کند و در ساحه حفظ قرار گرفت.

هارون رسولی دومین اجرای امشب را داشت که آهنگ" جلوه تو افق خاطره" را سرود که خیلی مورد تشویق قرار گفت و نظر عبیدجوینده در موردش این بود که این اجرا یکی از خوبترین اجراهای شما در روی استیج ستاره افغان میباشد،اما هارون رسولی به دلیل که رای کم گرفت بود در ساحه خطر قرار گرفت.

 

بعداً محمد عقیل شریفی سومین اجرای امشب را داشت که آهنگ"اینبار ناگزیر دل در هوای توست" از فیاض حمید را سرود و نظرخانم شهلازلاند برایش این بود که اجرای امشب تان قابل ستایش است.

چهارمین اجرای امشب توسط منصور جلال صورت گرفت و آهنگ"بیهوده خوارم میکنی" آهنگ خیلی آرام از منیژه دولت را سرود و با اجرای خود توانست توجه داوران و شنوندگان را کسب کند وبا رای که از مردم کسب کرده بود توانست که جای خود را در ساحه حفظ نگهدارد.

 

و بالاخره آخرین اجرای امشب توسط سمیع امان صورت گرفت که با اجرای خود توانست توجه خاص استاد سیداگل مینا را کسب نماید که آهنگ" لیلا دیرشایسته ده" را فوق العاده زیبا اجرا کرد اما مصطفی عزیزیار جاگاهش را در ساحه خطر اعلان کرد.

دقایق آخر برنامه برای اعلان هنرجویی که باید از برنامه خداحافظی کند، اختصاص داده شده بود، در نهایت، سمیع امان از برنامه حذف شد،برنامه با آخرین اجرای او به پایان رسید.

 

برای دیدن برنامه مکمل مرحله اعلان نتایج ۵بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان بالای لینک ذیل کلیک کنید.

۵a7c7b411d5af