دراین مرحله اعلان نتایج برعکس مراحل قبلی ستاره افغان هر ستاره اجرای انفرادی خود را داشت.

محمد عقیل شریفی اولین اجرا کننده امشب برنامه ستاره افغان بود که با اجرای خود توانست نظریات نیک داوران را کسب نماید. 

ثانیاً سمیع امان یک اهنگ زیبای میهنی را اجرا کرد که مورد تشویق داوران قرار گرفت و متعاقباً جمیل کریمی آهنگ زمانه از امیرجان صبوری را اجرا کردکه با اجرای خود همگی را شگفت زده ساخت.

 

منصور جلال چهارمین اجراکننده امشب بود که آهنگ میهن من را فوق العاده اجرا کرد و بعداً مصطفی هنرجو روی استیج آمد و اهنگ میهن را سرود.

آخرین اجرای امشب را هارون رسولی داشت که آهنگ"وطن عشق تو افتخارم" از استاد مددی را خیلی زیبا سرود.

 

درلحظات اخیر برنامه جمیل کریمی با بدست آورد کمترین رایی با برنامه خدا حافظی کرد.

برای دیدن برنامه مکمل مرحله اعلان نتایج ۶ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان بالای لینک ذیل کلیک کنید

 

۵a7348bbcf176