مرحله ۸ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با آهنگ زیبای قیس الفت آغاز شد، اما از بین ستاره ها اولین اجرا توسط سمیع امان و آخرین اجرا توسط جمیل کریمی صورت گرفت.

در نمایش امشب اولین ستاره اجرا ضعیف داشت که نتوانست نظریات مثبت داوران را بخود جلب کند، اما اجرا کننده دومی یعنی منصور جلال با اجرای خود داوران را شگفت زده ساخت و نمره مکمل یعنی ۴۰ نمره را از داوران اخذ نمود. 

بعداً رشاد نهیب یگانه رپ خوان جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای خود توانست ۳۷ نمره کسب نماید.

متعاقباً مصطفی هنرجو بالای استیج آمد و یک آهنگ هزارگی خیلی زیبا را سرود، ادیب یوسفی با اجرای یک آهنگ راک توانست که نظریات نیک داوران مخصوصاً عبیدجوینده را کسب نماید.

محمد عقیل شریفی با اجرای یک آهنگ غزل توانست ۳۵ نمره از داوران اخذ نماید.

برای دانستن اینکه کی در مرحله بعدی حذف خواهد شد با ما باشید.

برای دیدن برنامه مکمل مرحله ۸ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان بالای ویدو ذیل کلیک کنید. 

۵a59fc093bc6e