اولین اجرای دوگانه مرحله اعلان نتایج ۷ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان توسط ادیب یوسفی و مصطفی هنرجو صورت گرفت که آهنگ "چشمان سیاه" را خیلی زیبا سرودند و مورد تشویق داوران قرار گرفتند.

دومین اجرای دوگانه را سمیع امان و جمیل کریمی داشت که بسیار عالی سرودند و برای داوران و شنوندگان خیلی لذت بخش بود.

 

محمد عقیل شریفی و منصور جلال سومین اجرای دوگانه را داشتند که آهنگ"هجران" را خیلی زیبا سروده و مورد تشویق داوران بلخصوص قیس الفت قرار گرفتند. متعاقباً ادیب یوسفی برای دومین بار روی استیج آمده و آهنگ"چی دیدی" را دوگانه همرای هارون رسولی اجرا کرد که این جوره هم توانست نظریات مثبت داوران را کسب نمایند.

 

در اخیر برنامه امشب ما با ادیب یوسفی خدا حافظی کردیم و او آخرین اجرای خود را درروی استیج ستاره افغان داشت.

برای دیدن ویدوی مکمل بالای لینک ذیل کلیک کنید.

۵a6a1095a90bb