فصل چهاردهم ستاره افغان - مرحلۀ خوش چانس

دومین اجرای امشب توسط صدیقه مددگار صورت گرفت که با اجرای خود توانست ۴۰ نمره از داوران برنامه کسب کند.

 دومین اجرای امشب توسط صدیقه مددگار صورت گرفت که با اجرای خود توانست ۴۰ نمره از داوران برنامه کسب کند.

نعیم باختری سومین اجرای امشب را کرد که آهنگ"شهر سخی جان" را سرود و ۳۸ نمره از داوران برنامه اخذکرد.

 

 برای دیدن برنامه کامل بالای لینک ذیل کلیک کنید.