فصل چهاردهم ستاره افغان - مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین

The first song of this episode was “Dostet Darom” from “Ahmad Zahir” It was performed by Qais Emady who got some very gشمرحله اعلان نتایج ۵ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای قیس عمادی آغاز شد که آهنگ"دوستت دارم همیشه" را سرود.ood comment from judges of the show.

مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای قیس عمادی آغاز شد که آهنگ"دوستت دارم همیشه" را سرود.

فیروز فاضل دومین اجرای کننده امشب بود که با اجرای رپ خود توانست نظریات مثبت داوران را کسب کند.

 بعداً زهرا الهام آهنگ هزارگی" عزیزم" را نهایت عالی اجرا کرد و همچنان با این اجرای خود نظریات نیک همه داوران بلخصوص استاد سیدا گل مینا را کسب کرد.

محمد سلام مفتون چهارمین اجرا کننده امشب بود با این اجرای خود توجه داوران و بینندگان را بخود کسب کرد.

در اخیر برنامه همگی منتظر اعلان نتیجه بودند که بالاخره مصطفی عزیزیار ستاره خوش آواز این جنشواره فیروز فاضل را ستاره حذف شده اعلان کرد.

 

 برای تماشای کامل مرحله اعلان نتایج ۵ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره روی لینک زیر کلیک کنید.