فصل چهاردهم ستاره افغان - مرحله اعلان نتایج ۴ بهترین

اولین اجرای مرحله ۴ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان توسط وسیم انوری صورت گرفت که آهنگ"کجا است حوصله" را خیلی زیبا سرود و مورد تشویق داوران قرار گرفت.

اولین اجرای مرحله ۴ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان توسط وسیم انوری صورت گرفت که آهنگ"کجا است حوصله" را خیلی زیبا سرود و مورد تشویق داوران قرار گرفت.

 دومین اجرای امشب یک آهنگ خیلی زیبا بود که توسط فیروز فاضل سروده شد که نظریات نیک داوران را به همراه داشت.

متعاقباً زهرا الهام سومین اجرای امشب را داشت که با اجرای خود توانست فضای تالار را میهنی سازد.

بلاخره آخرین اجرای امشب توسط سلام مفتون صورت گرفت که آهنگ"از اهل کجایی" را سروده و یک اجرای فوق العاده داشت.

 

برای دیدن برنامه مکمل بالای لینک ذیل کلیک کنید