فصل چهاردهم ستاره افغان - مرحله اعلان نتایج ۶ بهترین

دراین مرحله اعلان نتایج برعکس مراحل قبلی ستاره افغان هر ستاره اجرای انفرادی خود را داشت.

دراین مرحله اعلان نتایج برعکس مراحل قبلی ستاره افغان هر ستاره اجرای انفرادی خود را داشت.

وسیم انوری اولین اجرا کننده امشب برنامه ستاره افغان بود که با اجرای خود توانست نظریات نیک داوران را کسب نماید

ثانیاً فیروز فاضل یک اهنگ زیبای میهنی را اجرا کرد که مورد تشویق داوران قرار گرفت و متعاقباً سلام مفتون آهنگ زمانه از امیرجان صبوری را اجرا کردکه با اجرای خود همگی را شگفت زده ساخت.

حامد نایاب چهارمین اجراکننده امشب بود که آهنگ میهن من را فوق العاده اجرا کرد و بعداً قیس عمادی روی استیج.

 

برای دیدن برنامه مکمل مرحله اعلان نتایج ۶ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان بالای لینک ذیل کلیک کنید