فصل چهاردهم ستاره افغان - مرحله ۵ بهترین

در اول ستاره ها اجرای گروهی داشتند و اولین اجرای کننده امشب قیس عمادی بود که اهنگ"یاد روگار شیرین" را سرود ..

 در اول ستاره ها اجرای گروهی داشتند و اولین اجرای کننده امشب قیس عمادی بود که اهنگ"یاد روگار شیرین" را سرود ..

متعاقباً فیروز فاضل با اجرای یک آهنگ غزل توانست ۳۸ نمره از داوران کسب نماید.

سومین اجرای امشب را زهرا الهام داشت که آهنگ "گل به دامان تو ام" را سرود و توانست ۳۵ نمره از داوران کسب نماید.

 بعداً سلام مفتون آهنگ "خمارم باشی" را خیلی زیبا اجرا کرد و توانست که بلندترین نمره امشب یعنی ۴۰ را از داوران کسب کند.

 

برای دیدن ویدیوی کامل مرحله ۵ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان بالای لینک ذیل کلیک کنید